Ryba zapiekana z ziemniakami

Tuesday, September 3rd, 2019

Ryba zapiekana z ziemniakami . Rybę opłukać, oskrobać łuski, sprawie, odciąć głowę i płetwy, umyć, skrajać filety, wybrać ości, pokrajać w kawałki i zrumienić na tłuszczu. Obraną cebulę opłukać, pokrajać w piórka i poddusić na tłuszczu. Rondel wysmarować tłuszczem i ułożyć w nim warstwami ziemniaki wymieszane z cebulą i kawałki ryby. Poszczególne warstwy oprószyć solą i pierzem. (more…)

choroby serca

Sunday, September 1st, 2019

choroby serca).
Oznaczając podstawową przemianę materii należy uwzględnić pewne czynniki, aby uniknąć błędów.
Należy wziąć pod uwagę ciepłotę ciała, tętno, ciśnienie krwi, wagę i wzrost, płeć, wiek, ciśnienie barometryczne, badany powinien być na czczo.
U noworodka podstawowa przemiana materii jest stosunkowo mała i wynosi około 25 kal na 1 m2 i godzinę, ale już po paru tygodniach podwaja się i stopniowo podwyższa się aż do lat 5, po czym występuje spadek utrzymujący się do, okresu pokwitania, kiedy następuje wzrost podstawowej przemiany materii.
Wzrost ulega obniżeniu po pokwitaniu i odtąd aż do starości podstawowa przemiana materii będzie opadać stopniowo, chociaż powoli.
Podstawowa przemiana materii u kobiet jest o 6-10 % niższa niż u mężczyzn w tym samym wieku.
W pewnych okolicznościach podstawowa przemiana materii zwiększa się np.
spostrzegamy umiarkowany jej wzrost w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Kofeina wzmaga podstawową przemianę materii w ciągu pierwszej godziny o 3-10 %, adrenalina o więcej niż 10 % w ciągu dwóch godzin, dwunitrefenol o prawie 30% w ciągu 1 godziny, wzrost podstawowej przemiany materii obserwujemy również po podaniu benzydryny.
Środki uspokajające zmniejszają zużycie tlenu i podstawową przemianę aterii.
Metylotiouracyl zmniejsza podstawową przemianę materii li zdrowych osób i u cierpiących na nadczynność tarczycy.
Podstawowa przemiana materii ulega zmianom w przebiegu rozmaitych chorób.
SWOISCIE DYNAMICZNE DZIAŁANIE POKARMÓW Zapotrzebowanie kaloryczne ustroju wzmaga się po podaniu pokarmów.
To pobudzające działanie pokarmów na wytwarzanie energii, nazwano działaniem swoiście dynamicznym.
Największym bodźcem są pokarmy białkowe każde sto kalorii pochodzące z przemiany białka daje wzrost zapotrzebowania o około 30 kal.
, węglowodany – tylko o około 6 kal.
, tłuszcze – o około 4 kal.
Najsilniej działają pewne aminokwasy, jak fenyloalanina, glicyna, alanina, tyrozyna i leucyna.
Aminokwasy te pobudzają przemianę materii, jeśli są podane doustnie lub dożylnie, histydyna ma podobne działanie tylko po podaniu dożylnym.
Swoiście dynamiczne działanie białek wg Besta zależy od pobudzającego działania, jakie wywierają aminokwasy na komórki ustroju.
Do tego działania niezbędna jest obecność wątroby i np.
u psów pozbawionych wątroby brak jest swoiście dynamicznego działania pokarmów.
Swoiście dynamiczne działanie węglowodanów ma zależeć od przemiany glukozy w glikogen i powstawanie aldehydu octowego, który pobudza utlenianie w tkankach, a tłuszczów – od ich utleniania.
Pierwotnie myślano, że wzrost zapotrzebowania kalorycznego po spożyciu pokarmów zależy od trawienia
[przypisy: czubryca czerwona zastosowanie, pizza od łysego kraków, ryba w papilotach ]

Erazer na podstawie licznych doświadczeń doszedł do wniosku

Sunday, September 1st, 2019

Erazer na podstawie licznych doświadczeń doszedł do wniosku, że trawienie tłuszczów w jelicie cienkim jest niezupełne, że tłuszcz obojętny zostaje wchłonięty w postaci małych zemulgowanych cząsteczek.
Badacz ten twierdzi, że tłuszcz jest wchłaniany dwiema drogami, a mianowicie przez naczynie chłonne oraz wprost do krwi.
3.
Wchłanianie w jelicie grubym.
Ze światła jelita grubego jest łatwo wchłaniana woda.
Jedną z głównych czynności jelita grubego jest odwadnianie zawartości jelitowej i nadanie jej zwykłej konsystencji kału.
Sól kuchenna jest tu również wchłaniana, glukoza resorbuje się, jeśli stężenie jej wynosi około 5 %.
Tłuszcze i białka są wchłaniane jedynie w znikomej ilości.
Według Markosjana u człowieka wydziela się na dobę około 1 litra śliny, 2 litry soku żołądkowego, 0,6 l soku trzustkowego, 1 litr żółci, 1 litr soku jelitowego, prócz tego człowiek wypija 1,5-2,0 l płynu dziennie.
W ten sposób do jelit trafia 6-7,5 litrów płynu dziennie, a wydaleniu ze stolcem ulega jedynie drobna ilość (150-200 ml dziennie).
Cała pozostała część ulega wchłonięciu w jelitach i przechodzi ponownie do krwi i chłonki.
STRAWNOŚĆ I PRZYSWAJALNOŚĆ POKARMU Przez strawność rozumiemy szybkość i dokładność, z jaką pokarmy są trawione przez przewód pokarmowy, przez przyswajalność – stopień zużytkowania i wchłonięcia rozłożonych w przewodzie żołądkowo-jelitowym materiałów pokarmowych.
Na stopień strawienia i przyswajalności ma wpływ rodzaj pokarmu i sposób jego przyrządzenia, także, aktywność trawienia soków oraz szybkość przechodzenia pokarmu przez jelita.
W zależności od działania tych wszystkich czynników mniejsza lub większa część pokarmu nie ulega strawieniu przyswojeniu.
Organizm ludzki w ogóle nie przyswaja tych części pokarmu, które ze względu na swą naturę nie poddają się działaniu soków trawiennych (keratyna, błonnik, hemiceluloza, związki pektynowe).
Pokarmy zwierzęce są łatwiej przyswajane niż roślinne.
Białko zwierzęce zostaje przyswojone prawie w 97 %, roślinne – w 84-85 %, tłuszcz zwierzęcy – w 95 %, roślinny – w 90 %, węglowodany są przyswajalne prawie w 100 %.
Według Słowcowa dla pokarmu zwierzęcego przyswajalność wynosi 95 %, pochodzenia roślinnego – 80 %, dla mieszanego – od 87-90 %.
Na stopień przyswajalności pokarmu duży wpływ ma sposób przyrządzenia pokarmu, dobrze i smacznie przyrządzony pokarm jest lepiej przyswajany.
Na przyswajalność ma też wpływ częstość przyjmowania posiłków: pokarm (zwłaszcza obfity) podany w jednym lub w dwu daniach jest przyswajany znacznie gorzej niż ten sam pokarm rozłożony na 3 posiłki
[hasła pokrewne: czubryca czerwona zastosowanie, spondylus szczecin, pizza bez drożdży kwestia smaku ]

W rozwoju naszych wiadomości nad zaczynami wielkie zasługi położyli uczeni rosyjscy

Sunday, September 1st, 2019

W rozwoju naszych wiadomości nad zaczynami wielkie zasługi położyli uczeni rosyjscy, W roku 1814 Kirchhoff opisał rozkład skrobi pod wpływem wyciągu ze słodu.
Biochemik Engelhardt wykazał, że kurczliwy składnik mięśnia miozyna ma właściwości enzymatyczne (adenozynotrójfosfataza).
W roku 1939 Bmustein i Kritzman opisali zjawisko transaminacji.
Myśl o związku witamin z zaczynami wypowiedział po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych Paszutin.
Rozpatrując mechanizm działania środków przeciwgnilcowych uczony ten pisał: mimo woli zjawia się nawet myśl o zaczynowym (chemicznym) działaniu rozpatrywanych związków – tak mało trzeba ich do wywołania tak silnego działania.
Następnie w roku 1922 inny uczony rosyjski N.
b.
Zieliński jeszcze wyraźniej podkreślił, że witaminy wchodzą w skład zaczynów (cyt.
według B.
I.
Zbarskiego, Biołogiczeskaja chimija.
Medgiz, 1951).
Termin enzym wprowadził Kuehne, Buechner zaś wykazał, że mikroorganizmy, działają za pośrednictwem enzymów.
Dzięki coraz to nowym odkryciom biochemików wyjaśniono ogólną budowę enzymów.
Holoenzym (całość enzymu) składa się za poenzymu (część białkowa) i koenzymli, (część prostetyczna), czyli H = A + K.
Czynniki, które denaturują białko, hamują działanie enzymów, środki narkotyczne również znoszą działanie enzymów.
Brak witamin wchodzących w skład grup prostetycznych osłabia lub, hamuje reakcje enzymatyczne.
Istnieje też, współdziałanie między enzymami i hormonami.
Nazwa enzymu pochodzi zwykle od podłoża, na które działa dany ferment, np.
enzym rozkładający skrobię (amylum) zwie się amylazą lub od rodzaju przeprowadzanej reakcji.
Fermenty są ciepłochwiejne, tj.
giną po ogrzaniu do 70°.
Wszystkie enzymy spotykane w przewodzie pokarmowym odznaczają się swoistością działania.
Enzymy proteolityczne działają tylko na białka, lipolityczne tylko na tłuszcze, ainylolityczne tylko na węglowodany, np.
maltaza hydrolizuje maltozę na dwie cząsteczki glukozy, nie działa natomiast na inne dwucukry.
Także wiele enzymów proteolitycznych działa swoiście hydrolizując tylko pewne połączenia pomiędzy aminokwasami.
Cząsteczki węglowodanów, białek i tłuszczów ulegają pewnemu rozkładowi przy zetknięciu się z wodą.
Stopień tej hydrolizy wzrasta po ogrzaniu, po dodaniu kwasu.
W trawieniu biologicznym wielką rolę odgrywa hydroliza, wspomagana przez działanie temperatury ustroju i swoiste enzymy.
Do enzymów hydrolizujących (hydrolaz) należą m.
in.
esterazy, lipazy, fosfatazy.
Fermenty hydrolizujące wielocukrowce znajdujemy w ślinie, w soku trzustkowym i jelitowym.
Pewne enzymy zawierają metale, np
[przypisy: pizza na nowolipkach, pizza u rudika, czubryca czerwona zastosowanie ]

Sledzie a la minogi

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie a la minogi . Na potrawę nadają się śledzie małe, które należy wypłukać, wymoczyć w wodzie ok. 10 godz., sprawić, zdjąć skórę, skrajać filety i usunąć ości. Następnie ściąć filety tak, aby swoim kształtem przypominały minogi. Oprószyć delikatnie mąką i usmażyć na oliwie. (more…)

Sledzie marynowane I

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie marynowane I . Śledzie dobrze wymoczyć, ściągnąć skórę, oczyścić, przekrajać wzdłuż i oddzielić filety od ości. Każdą połówkę śledzia pokrajać na 4 kawałki. Ocet zagotować z wodą, przyprawami i cukrem. Marchew i cebulę umyć, oczyścić, opłukać i pokrajać w plasterki. (more…)

Sledzie zawijane z kapusta

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie zawijane z kapustą . Umyte i wymoczone śledzie opłukać, sprawić, zdjąć skórę, odciąć głowę i ogon. Skrajać filety, usunąć ości. Obraną cebulę opłukać i drobno posiekać razem z kapustą, wymieszać z łyżką oliwy, doprawić do smaku cukrem i pieprzem. Przygotowaną kapustę nakładać równomiernie na połówki śledzi. (more…)