KWASICA

Sunday, September 1st, 2019

Nie więcej niż 3, % całości zasad zawartych w ustroju mogą być użyte do nagłego zobojętnienia związków kwaśnych, znacznie więcej, jeśli zakwaszenie postępuje powoli.
Zasadami są nieorganiczne kationy, głównie sodu, wapnia, potasu, magnezu (rola 3 Ostatnich jest znikoma).
Owoce, jarzyny i mleko są najlepszymi źródłami zasad, natomiast pokarmy pochodzenia zwierzęcego i zbożowego wzmagają zakwaszenie z powodu obecności w nich grup zawierających fosfor i siarkę.
Zakwaszają ustrój: białko jaj (słabiej niż żółtko), mięso wołowe, wieprzowe, baranie, mięso drobiu, wątroba, raki, mięczaki, ryby, mąka pszenna, chleb, ryż, sery, śliwki, borówki, orzechy włoskie.
Alkalizują ustrój: mleko, soja, oliwki, winogrona, szpinak, buraki, marchew, ogórki, sałata, banany, jabłka, morele, brukiew, kapusta, brzoskwinie, ananasy, pomidory, kartofle, cytryny i pomarańcze.
Zasadotwórczość czy kwasotwór cześć pokarmu można wyrazić w ml normalnej zasady czy kwasu.
Borówki i śliwki dają alkaliczny popiół po spaleniu, jednakże w organizmie powodują zakwaszenie moczu, gdyż prowadzą do pojawiania się w nim kwasu hipurowego.
KWASICA (ACIDOSIS) Jak widzieliśmy, ustrój utrzymuje pH osocza na stałym poziomie i krew ludzka jest zawsze lekko zasadowa.
Kwasica jest zespołem klinicznym wyodrębnionym w roku 1906 przez Naunyma i występuje w rozmaitych cierpieniach z powodu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, kiedy powstawanie i dostarczanie kwasów jest większe niż wydalanie i zobojętnianie, lub gdy utrata zasad jest większa niż ich dostarczenie.
Główne objawy kliniczne kwasicy występują, jako wyraz dążności organizmu do wyrównania zaburzeń chorobowych.
Pogłębienie, a czasem i przyśpieszenie oddechu ma na celu usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla, przyśpieszenie tętna zależne jest od warunków krążenia, wskutek utraty zasad i wody dochodzi do odwodnienia.
Śpiączka, końcowy objaw, zjawia się, skoro pH spada do około 6,9-7,0.
Typy kwasicy: 1) niegazowa (cechuje ją zmniejszenie dwuwęglanu sodu); 2) gazowa (cechuje ją zwiększenie zawartości kwasu węglowego we krwi).
Kwasicę niegazową zwiemy też metaboliczną z obniżoną rezerwą alkaliczną, kwasicę gazową zwiemy zaś oddechową, z normalną rezerwą alkaliczną.
Miarą wielkości rezerwy alkalicznej krwi jest ilość kwasów, którą krew może zobojętnić bez znaczniejszej zmiany oddziaływania, w przeciwieństwie do aktualnej alkaliczności, której wyrazem jest wielkość pH.
Oznaczenie pH osocza jest trudne, w warunkach klinicznych, natomiast oznaczenie rezerwy alkalicznej ma duże znaczenie praktyczne i jest łatwe do wykonania
[hasła pokrewne: pizza na nowolipkach, spondylus szczecin, jaja na obiad ]

Pawłow wykazał, że 3 zasadnicze środki pokarmowe

Sunday, September 1st, 2019

Pawłow wykazał, że 3 zasadnicze środki pokarmowe: chleb, mięso i mleko w różnym stopniu wpływają na ilość wydzielonego soku i jego zdolności trawiące.
Największa ilość soku wydziela się pod wpływem mięsa, ale zawartość w tym soku pepsyny jest mniejsza niż po podaniu chleba, większa zaś niż po spożyciu mleka.
Sok wydzielany pod wpływem chleba zawiera najwięcej pepsyny, prawdopodobnie, dlatego, że białka roślinne są bardziej oporne na działanie zaczynów.
Ogólna ilość wydzielonego soku jest średnia.
Mleko powoduje słabe wydzielanie zarówno ilościowe, jak i jakościowe, Działanie hamujące wywierają tu prawdopodobnie tłuszcze zawarte w mleku.
Kwasota jest najwyższa po mięsie, najniższa po chlebie.
Histamina powoduje tylko wzmożenie wydzielania kwasu solnego.
Niedocukrzenie krwi występujące po podaniu insuliny pobudza ośrodki nerwów błędnych w mózgu i powoduje wydzielanie soku żołądkowego bogatego w pepsynę.
Duży wpływ na wydzielanie soku żołądkowego może mieć rozmaity sposób przyrządzenia pokarmu.
Ryba pieczona i smażona powoduje wydzielanie dużej ilości soku z dużą zawartością pepsyny i mucyny.
Ta sama ryba wędzona zwiększa ilość soku i kwaśność, przy czym zawartość pepsyny i mucyny jest mała.
Tłuszcze wprowadzone do żołądka hamują jego wydzielanie.
Tłuszcz zmniejsza kwasotę i ilość soku, a zwłaszcza ilość pepsyny.
Ivy sporządzał wyciągi z błony śluzowej jelit.
Wyciągi te hamują ruchy i wydzielanie soku żołądkowego.
Gray wyosobnił z moczu psów ciało hamujące ruchy i czynność wydzielniczą żołądka.
Zawartość tego związku wzrasta w moczu po podaniu tłuszczów, a zmniejsza się znacznie, gdy zwierzęciu wytnie się cale jelito cienkie.
SOK ŻOŁĄDKOWY Komórki wydzielnicze żołądka tworzą gruczoły umieszczone w błonie śluzowej.
Liczba ich dochodzi do 35000000.
Gruczoły żołądkowe wydzielają kwas solny, mucynę oraz zaczyny: pepsynę, lipazę i podpuszczkę.
Komórki tworzące śluz zawierają ziarna mucynogenu.
Komórki główne zawierają zymogen, z którego powstaje pepsyna.
Komórki okładzinowe wydzielają kwas solny i wodę.
Kwas solny w soku żołądkowym.
Stężenie kwasu solnego w normalnym soku żołądkowym wynosi około 0,5 %.
Kwas solny jest wydzielany przez komórki okładzinowe.
Ivy wykazał, że pH komórek okładzinowych w okresie wydzielania wynosi około 3,0, a więc HCI powstałby wewnątrz tych komórek, a nie w świetle żołądka, jak przypuszczali Hervey i Bensley.
Wydzielanie silnego kwasu mineralnego przez komórki ustroju jest zjawiskiem zastanawiającym.
Istnieje wiele teorii starających się wytłumaczyć to ciekawe zagadnienie
[hasła pokrewne: ryba w papilotach, pizza na wypasie ursus, jaja na obiad ]

Woda i białko jaj mają jedynie słaby, wpływ pobudzający, sucha skrobia nie powoduje wydzielania

Sunday, September 1st, 2019

Woda i białko jaj mają jedynie słaby, wpływ pobudzający, sucha skrobia nie powoduje wydzielania.
Doświadczenia Pawłowa wykazały, że silne działanie pobudzające mają wyciągi z mięsa.
Produkty tkanki mięsnej, powstające wskutek trawienia pod wpływem soku psychicznego, silnie pobudzają wydzielanie soku żołądkowego.
Szczególnie silne działanie sokopędne ma rosół mięsny soki owocowe, jarzynowe.
W r.
1917 w pracowni Pawłowa Leporski wykazał, że rozpuszczalne w wodzie składniki owoców i, jarzyn działaj ą silnie sokopędnie na gruczoły żołądkowe.
,,Świadczyłoby to o samoistnym trawiennym znaczeniu naszych zwykłych odwarów, jak kapuśniak, barszcz, zupy (Przedmowa do wyd.
III Wykł.
oczynn.
główn.
grucz.
traw.
).
Prawdopodobnie ważną rolę w tej chemicznej fazie wydzielania żołądkowego grają związki histaminowe.
Jeszcze w roku 1920 Popielski wykazał, że histamina ma silne działanie sokopędne.
Histaminę znaleziono też w wyciągach z części przedodźwiernikowej.
Saks i Ivy stwierdzili, że podanie histaminazy (zaczyn rozkładający histaminę) pozbawia wyciągi z błony śluzowej żołądka działania sokopędnego.
Według Edkinsa wydzielanie ma zależeć od powstającej w czasie trawienia żołądkowego w części przedodźwiernikowej gastryny, która wessana do krwiobiegu pobudza wydzielanie gruczołów żołądkowych.
Jelitowa faza wydzielania żołądkowego.
Pawłow wykazał również, że wydzielanie żołądkowe może zostać pobudzone z jelita.
Nie jest wyłączone, że pewne przypadki nadmiernej czynności wydzielniczej żołądka mogą zależeć od tego mechanizmu.
Gdy część zawartości żołądka przejdzie do jelit, wydzielanie w żołądku wzrasta lub maleje”, co zależy od rodzaju spożytego pokarmu.
Wydzielanie w żołądku wzmaga się, jeśli poprzednio był spożyty pokarm mieszany, a zwłaszcza białkowy.
Jeżeli natomiast spożyto poprzednio węglowodany, a zwłaszcza tłuszcze, to wydzielanie żołądkowe obniża się.
W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z mechanizmem humoralnym.
W pierwszym ośrodki nerwów błędnych zostają prawdopodobnie pobudzone przez aminokwasy krążące w krwi, w drugim przypadku ciało zwane enterogastronem hamuje wydzielanie żołądkowe i zmniejsza ruchliwość żołądka.
Enterogastron może nawet zahamować wydzielanie kwasu solnego na 1 do 5 godzin.
Ilość wydzielanego soku żołądkowego jest zmienna i zależy głównie od rodzaju pokarmów oraz zmian chorobowych w śluzówce żołądka.
U dorosłego człowieka po posiłku złożonym z mięsa, chleba, jarzyn, kawy, mleka i deseru ilość soku żołądkowego wydzielonego w ciągu 5 godzin dosięga 700 ml
[patrz też: jaja na obiad, pizza po byku, pizza od łysego kraków ]

Wielkie znaczenie w wydzielaniu soku żołądkowego należy przypisać pierwszym porcjom soku pojawiającym się pod wpływem widoku i zapachu pokarmów

Sunday, September 1st, 2019

Wielkie znaczenie w wydzielaniu soku żołądkowego należy przypisać pierwszym porcjom soku pojawiającym się pod wpływem widoku i zapachu pokarmów, a zwłaszcza podczas samego aktu jedzenia.
W wykładzie piątym (Wykł.
o czynności głównych gruczołów trawiennych) Pawłow pisał: .
.
ważne znaczenie należy przypisać aktowi przechodzenia pokarmu przez jamę ustną i gardło, czyli silnemu pragnieniu jedzenia .
.
.
Bez tego silnego pragnienia jadła, bez apetytu, wiele pokarmów, które dostały się do żołądka, pozostaje tam długo, nie powodując wydzielania soku żołądkowego.
Według szkoły Pawłowa widok i zapach pokarmu wywołuje pożądanie jedzenia, wytwarzają się bodźce, które zmuszają do pracy gruczoły żołądkowe.
Pokarm spożyty z przyjemnością powoduje obfite wydzielanie soków trawiennych.
Następnie rozpoczyna się sokopędne działanie związków chemicznych, które powstają w żołądku w czasie trawienia pożywienia.
Pierwsze porcje soku działają jak zarzewie (sok zapalny – Chiżyna), zapoczątkowują dalsze obfite wydzielanie, tak jak zapałka roznieca ognisko, które dalej pali się już samo.
Ten pierwszy okres wydzielania żołądka nazywamy odruchowo – psychicznym.
Występuje on pod wpływem bodźców zewnętrznych i przebiega na drodze odruchów bezwarunkowych i warunkowych.
Faza ta trwa około 1,5 godziny.
Normalnie jednak wydzielanie soku trawiennego w żołądku utrzymuje się około 5 godzin.
Dalsze wydzielanie soku zależy od działania bodźców mechanicznych, a zwłaszcza chemicznych.
Fizjolog radziecki Czeczulin w pracowni Razienkowa dowiódł, że mechaniczne podrażnienie ścian żołądka powoduje obfite wydzielanie soku żołądkowego.
Mechanizm wydzielania jest odruchowy poprzez receptory błony śluzowej żołądka, ośrodkowy układ nerwowy i nerwy błędne.
Jednak w regulacji wydzielania soku żołądkowego grają rolę nie tylko wyżej wymienione mechanizmy, lecz ma tu także znaczenie działanie związków chemicznych.
Jeżeli psu z przetoką żołądkową włożymy pokarm do żołądka, tak, że pies o tym nie wie (wyłączamy odruchy bezwarunkowy i warunkowy), to po 1/2-1 godz.
zaczyna się wydzielanie soku żołądkowego.
Nie grają tu roli również bodźce mechaniczne, gdyż ten sam mechanizm wydzielniczy działa i w przecięciu gałązek nerwów błędnych dochodzących do żołądka.
Ten okres Wydzielania żołądkowego następuje pod wpływem związków chemicznych wyzwolonych z pokarmów w żołądku.
Związki te przechodzą do krwi i na drodze humoralnej pobudzają wydzielanie gruczołów żołądkowych.
Rozmaite pokarmy w rożnym stopniu pobudzają wydzielanie soku żołądkowego
[przypisy: pizza po zbóju, jaja na obiad, sok jelitowy ]

Sledzie ze sliwkami i migdalami

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie ze śliwkami i migdałami . 4 śledzie, 30 dag śliwek (świeże, mrożone lub suszone), 3 dag słodkich migdałów, 1/3 szklanki oliwy, pół łyżeczki cukru, cytryna 5 śledzi, pół szklanki oliwy lub oleju, łyżka mąki, kilka liści laurowych, ziele angielskie, pieprz, 3 cytryny, 2-3 łyżeczki cukru, pół ząbka czosnku 4 śledzie, 3/4 szklanki majonezu, łyżka musztardy, sól, cukier, cytryna Filety śledziowe namoczyć na 2-3 godz. w mleku. Umyte śliwki zalać gorącą wodą i rozgotować (suszone śliwki umyć, namoczyć na kilka godzin w przegotowanej zimnej wodzie i następnie ugotować w niej). Migdały sparzyć, obrać ze skóry posiekać, zostawiając kilka całych. (more…)

Sledzie a la minogi

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie a la minogi . Na potrawę nadają się śledzie małe, które należy wypłukać, wymoczyć w wodzie ok. 10 godz., sprawić, zdjąć skórę, skrajać filety i usunąć ości. Następnie ściąć filety tak, aby swoim kształtem przypominały minogi. Oprószyć delikatnie mąką i usmażyć na oliwie. (more…)

Rolmopsy II

Sunday, September 1st, 2019

Rolmopsy II . Śledzie umyć i wymoczyć w mleku przez 12 godz., następnie opłukać, sprawić, odciąć głowy i ogony. Przekrajać każdy wzdłuż, skrajać filety razem ze skórą, oddzielić ości. Jedną obraną i opłukaną cebulę drobno posiekać razem z korniszonami i grzybkami, wymieszać z musztardą, lekko doprawić szczyptą cukru. Połówki śledzi równomiernie posmarować przygotowaną masą, zwinąć w ruloniki i spiąć każdy patyczkiem. (more…)