Zapiekanka z ryby i ryzu

Tuesday, September 3rd, 2019

Zapiekanka z ryby i ryżu . Sprawionego karpia umyć, odkrajać głowę i płetwy, skrajać filety, usunąć ości, pokrajać W kawałki, oprószyć mąką, zrumienić na połowie przewidzianego proporcją tłuszczu. Ryż przebrać, opłukać, ugotować na sypko. Grzyby przebrać, umyć dokładnie, osączyć, pokrajać obraną cebulę opłukać, pokrajać w drobną kostkę, poddusić na pozostałym tłuszczu, dodać grzyby, udusić, wymieszać ze śmietaną, przyprawić do smaku solą i pieprzem. U gotowany ryż wymieszać z grzybami i połowę wyłożyć do rondla ze szkła jenajskiego lub wysmarowanej tłuszczem kamionki. (more…)

Nalesniki z ryba

Tuesday, September 3rd, 2019

Naleśniki z rybą . Z ugotowanej lub usmażonej ryby wybrać ości, mięso drobno posiekać lub zemleć w maszynce. Cebulę obrać, opłukać i bardzo drobno posiekać, a następnie udusić z dodatkiem tłuszczu. Wymieszać cebulę z masą rybną, dodać żółtko, posiekaną pietruszkę i w przypadku ryby chudej – śmietanę. Masę przyprawić do smaku solą i pieprzem. (more…)

Na podstawie swoich doświadczeń Lavoisier doszedł do wniosku

Sunday, September 1st, 2019

Jeszcze przed Lavoisierem wykazał John Mayow, że jeśli w zamkniętej przestrzeni umieścić świecę palącą się i zwierzę razem, to prędzej zginie zwierzę i zgaśnie świeca, niż gdy będą umieszczone oddzielnie.
Badacz ten pisał: Powietrze traci swą siłę elastyczną zarówno podczas oddychania zwierząt, jak i wskutek palenia.
Trzeba wierzyć, że zwierzęta, tak jak i ogień, zabierają, powietrzu te same cząsteczki.
Lavoisier i Laplace posunęli swe doświadczenia dalej: umieścili oni świnką morską w zamkniętej komorze i mierzyli przez 10 godzin, ilość wydalonego C02 równała się ona ilości C02 powstałej wskutek spalenia 3,33 g węgla.
Tę samą świnkę morską zamknięto z kolei na ten sam okres czasu w komorze zawierającej pewną ilość lodu i oznaczono ilość stopionego lodu.
Ilość ciepła potrzebna do stopienia tej ilości lodu równała się dokładnie ilości ciepła powstającej przy spalaniu 3,33 g węgla.
Na podstawie swoich doświadczeń Lavoisier doszedł do wniosku, że oddychanie jest tylko powolnym spalaniem węgla i wodoru.
Związki organiczne spalając się w organizmie wydzielają pewną ilość energii cieplnej.
Rubner stwierdził, że wartość energii cieplnej powstającej w organizmie w czasie spalania węglowodanów i tłuszczów równa się ilości ciepła powstającego w czasie spalania tych ciał w kalorymetrze, jedynie wartość energii cieplnej uzyskanej przy spalaniu białka była niższa w czasie spalania w organizmie.
Przekonano się wówczas, że 1 g węglowodanów lub białka spalając się w organizmie- dostarcza 4,1 kalorii, 1 g tłuszczu – 9,3 kal.
Znając ogólną ilość białek, tłuszczów i węglowodanów można łatwo obliczyć, jaki jest dopływ energii do organizmu.
Jeśli poda się 100 g, białka, 400 g węglowodanów i 50 g tłuszczów, dostarczy się 410 + 1640 + 465 = 2515 kal.
W celu określenia wydatkowanej przez ustrój energii możemy się posługiwać metodą kalorymetrii bezpośredniej lub pośredniej.
W metodzie kalorymetrii bezpośredniej badanego umieszcza się w specjalnych izolowanych komorach, w których przepływa w rurach chłodna woda.
W okresie badania woda nagrzewa się, Z różnicy temperatur wody wpływającej i wypływającej można obliczyć, ile ciepła wytworzył badany człowiek.
Metoda ta jest kosztowna i kłopotliwa, nie jest, też obecnie stosowana.
Metoda kalorymetrii pośredniej pozwala nam w nader prosty sposób ściśle określić ilościowo bilans energetyczny.
Metoda ta polega na oznaczeniu przemiany gazowej i następnym przeliczeniu ilości zużytego tlenu na jednostki cieplne.
PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII Nasuwa się przede wszystkim pytanie, ile, energii potrzebuje organizm ludzki, aby pokryć swoje minimalne zapotrzebowanie (skurcze serca, ruchy oddechowe, utrzymanie ciepło itd.
)
[patrz też: pizza na wypasie ursus, spondylus szczecin, pizza kwestia smaku ]

Ruchy robaczkowe powstają, jako przewężenie, które posuwa się wzdłuż jelita cienkiego

Sunday, September 1st, 2019

Ruchy robaczkowe powstają, jako przewężenie, które posuwa się wzdłuż jelita cienkiego.
Występują one rzadziej niż ruchy wahadłowe (1-2 na minutę), obejmują zwykle krótkie odcinki, 4-5 cm, ale mogą przebiegać też w znacznie dłuższych.
Kokaina i nikotyna nie znoszą ruchów wahadłowych, dlatego przypuszczamy, że zależą one od właściwości samej mięśniówki jelit, splot Auerbacha zdaje się tylko usprawniać tę czynność jelit.
Ruchy perystaltyczne są natomiast znoszone przez nikotynę i kokainę i zależą oddziałania splotu Auerbacha.
Nerwy splotu słonecznego hamują ruchy jelit, natomiast pobudzenie nerwów błędnych wywiera przeciwny skutek.
Jelito grube.
W jelicie grubym trawienie już nie odbywa się, następuje tu wchłanianie, zagęszczanie zawartości i formowanie kału.
Jelito grube ma ruchy perystaltyczne i antyperystaltyczne.
Zawartość pozostaje w jelicie normalnie około 8-12 godzin, po upływie, których zawartość jelitowa dochodzi do odbytnicy i ciśnienie mechaniczne wywołuj e potrzebę wypróżnienia.
WCHŁANIANIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO 1.
Wchłanianie w żołądku.
Na podstawie prac doświadczalnych ustalono, że żołądek nie może być uważany za narząd służący do wchłaniania, Meltzer przekonał się, że u zwierząt doświadczalnych po założeniu zacisku na odźwiernik podana w pożywieniu strychnina nie wywoływała zatrucia, następowało ono dopiero po zdjęciu zacisku i przedostaniu się pokarmu z żołądka do jelit.
Woda praktycznie nie ulega wessaniu w żołądku i przechodzi szybko przez ten narząd do jelit.
Nie wszystkie jednak płyny unikają wchłaniania z żołądka, np.
alkohol ulega resorpcji w pokaźnej ilości, także woda zmieszana z alkoholem ulega z nim wessaniu w pewnym odsetku.
Węglowodany ulegają pewnemu wchłanianiu z roztworów 5 % lub więcej skoncentrowanych, ale ponieważ węglowodany szybko opuszczają żołądek, tli i wchłanianie ich w żołądku nie może osiągnąć większych rozmiarów.
Białka prawie zupełnie nie ulegają wchłonięciu, a tłuszcze, mimo że pozostają w żołądku najdłużej, nie są wchłaniane.
Sole mineralne podlegają resorpcji tylko w bardzo ograniczonym stopniu.
2.
Wchłanianie w jelicie cienkim.
Najbardziej intensywne wchłanianie związków pokarmowych, czyli przenikanie ich przez szereg warstw komórek przewodu pokarmowego do krwi i chłonki, zachodzi w jelicie cienkim.
Ściany jelit cienkich są odpowiednio dostosowane do wsysania: wewnętrzna powierzchnia jelit wynosiłaby u człowieka około 0,65 m2 (Markosjan), gdyby nie specjalna budowa błony śluzowej, dzięki której jest ona znacznie większa i wynosi około 4-5 m2
[więcej w: pizza kwestia smaku, pizza po zbóju, sałatka gyros kwestia smaku ]

Sok jelitowy

Sunday, September 1st, 2019

według Kosztojanca).
Sok jelitowy (succus entericus) jest wydzielany przez gruczoły Brunnera i Lieberkuehna.
Jest to wydzielina zasadowa, składająca się z zaczynów i śluzu.
Sok z górnej części jelita cienkiego zawiera liczne zaczyny: aminopeptydazy, nukleazę, fosfatazę, lipazę jelitową, sacharazę, maltazę, laktazę, enterokinazę.
W soku z dolnej części jelita cienkiego zawartość zaczynów jest już znacznie mniejsza.
Mieszanina jelitowej dwupeptydazy i aminopolipeptydazy znana była dawniej pod nazwą erepsyny (Cohnheim).
Zaczyny te działają na rozłożone już częściowo białko, ale nie na całą jego cząsteczkę.
Aminopolipeptydaza odczepia aminokwas posiadający wolną grupę aminową, dwupeptydaza działa na dwupeptydy.
Prolidaza i prolinaza hydrolizują peptydy o specjalnej budowie.
Maltaza, sacharaza, laktaza działaj ą na odpowiednie węglowodany przeprowadzając je w jednocukry.
Lipaza znajduje się w jelicie cienkim tylko w niewielkiej ilości.
W razie braku soku trzustkowego tylko około 15 % tłuszczu może ulec strawieniu w jelicie cienkim.
Wydzielanie soku jelitowego zależy od splotów nerwowych leżących w ścianie jelit.
Nasset i jego współpracownicy mieli wyodrębnić z błony śluzowej jelit cienkich związek zwany enterokrininą, który wzmaga ilość soku jelitowego i stężenie zaczynów (cyt.
według Besta i Taylora).
ŻÓŁĆ Działanie żółci kojarzy się z czynnościami soku trzustkowego.
Gdy dopływ żółci do dwunastnicy jest ograniczony lub powstrzymany, procesy trawienia ulegają zaburzeniu, zwłaszcza upośledzone jest wchłanianie tłuszczów, kał: staje się cuchnący i zawiera dużo kwasów tłuszczowych.
Żółć jest to żółty, brązowy, czasem zielonkawy płyn wydzielany przez wieloboczne komórki wątroby.
Częściami stałymi są głównie sole kwasów tłuszczowych (glikocholowego i taurccholowego), barwniki żółciowe (bilirubina i biliwerdyna), cholesterol, lecytyna, tłuszcze obojętne, wapń, magnez, żelazo, fosfor, miedź.
Skład żółci z pęcherzyka żółciowego różni się I znacznie od żółci zebranej przez przetokę z przewodu żółciowego wspólnego (poniżej podajemy dane według Macleoda).
Człowiek dorosły wydziela przeciętnie około 500 mI żółci dziennie.
Ilość wydzielanej żółci zależy od rozmaitych czynników.
Większe wydzielanie widzimy przy diecie mięsnej i tłuszczowej, małe przy węglowodanach.
Zmiany w ilości wydzielanej żółci są w ogólnych zarysach równoległe do wydzielania soku trzustkowego.
Znaczne zahamowanie wydzielania obserwuje się po krwotokach w czasie głodu.
Ustrój bardzo oszczędnie gospodaruje solami kwasów żółciowych
[patrz też: pizza u rudika, ryba z rodziny dorszowatych, pizza kwestia smaku ]

Czynność wydzielniczą trzustki

Sunday, September 1st, 2019

Czynność wydzielniczą trzustki, zależną od podrażnienia nerwu błędnego, można zahamować przez podanie atropiny, która nie ma jednak żadnego wpływu na wydzielanie zależne od sekretyny pepsyna (pepsis = trawienie, nazwa nadana przez Schwanna w roku 1836).
Pepsyna jest ważnym enzymem proteolitycznym, zawartym w soku jelitowym.
Rozbija ona drobiny białka na peptony.
Pepsyna jest ciałem białkowym, jest wydzielana przez komórki główne wytwarzające tzw.
pepsynogen, z którego tworzy się pepsyna.
Optimum działania pepsyny występuje przy pH około 2 (1,8 przy działaniu na kazeinę, 2,2 przy działaniu na żelatynę).
Działanie pepsyny zanika przy pH około 5,0 i raptownie ginie, gdy pH podwyższa się do 8,0.
Northrop wyodrębnił pepsynę i pepsynogen w postaci czystej i wykazał ich naturę białkową.
Ciężar cząsteczkowy pepsynogenu wynosi 42 000, pepsyny – 35500.
Pepsyna rozkłada nie całkowicie ciała białkowe; pozostają jeszcze duże cząsteczki o dość złożonej budowie.
Pierwszym produktem jest metaproteina, znana pod nazwą acidalbuminy, następnym proteozy i wreszcie peptony.
Pepsyna działa na połączenia peptydowe w białkach, rozbija połączenia – CONH – znajdujące się pomiędzy aminokwasami dwukarbonowymi i aromatycznymi: chymozyna.
Ferment ten, zwany inaczej podpuszczką, znajduje się zwłaszcza w żołądku dzieci i młodych zwierząt.
Jest wydzielany przez komórki, główne, jako zymogen, który zostaje aktywowany, jeśli kwaśność w żołądku zwiększa się (pH poniżej 5,0-).
Podpuszczka ma właściwość ścinania, mleka (jak to wykazał Hostvmarsten), co nie zależy od działania pepsyny.
Lipaza żołądkowa rozszczepia tylko tłuszcze dobrze zemulgowane, działa najlepiej w środowisku miernie kwaśnym (pH około 5,0) w przeciwieństwie do lipaz jelitowych.
Na ogół jednak rola lipazy żołądkowej w trawieniu tłuszczów jest niewielka.
ENZYMY, CZYLI FERMENTY Niepodobna rozpatrywać procesów trawienia bez pobieżnej choćby znajomości działania enzymów, czyli fermentów.
Enzymy są to złożone wielkocząsteczkowe związki białkowe, które katalizują reakcje zachodzące w ustroju.
Są one przyczyną procesów biochemicznych zachodzących w substancji żywej i w płynach ustrojowych.
Ustrój sam tworzy fermenty, normalnie nie są one dostarczane z zewnątrz.
Od niepamiętnych czasów ludzie spostrzegali rozmaite reakcje i zjawiska, które pozornie przebiegają samorzutnie jak np.
kwaśnienie mleka, wina, fermentacja cukru z wytwarzaniem alkoholu, fermentacja octowa itd.
Wszystkie te zmiany, są jednak w rzeczywistości powodowane przez enzymy.
Tajemnicze właściwości materii ożywionej, oznaczane dawniej, jako vis vitaIis, znalazły wytłumaczenie po wykryciu enzymów – najbardziej właściwe dla komórki żyjącej reakcje zależą od ich działania
[hasła pokrewne: spondylus szczecin, sałatka gyros kwestia smaku, pizza kwestia smaku ]

Wszystkie naczynia uzywane do sprawienia i moczenia sledzi nalezy umyc bardzo starannie w wodzie z dodatkiem detergentu i dokladnie splukiwac zimna woda

Sunday, September 1st, 2019

Wszystkie naczynia używane do sprawienia i moczenia śledzi należy umyć bardzo starannie w wodzie z dodatkiem detergentu i dokładnie spłukiwać zimną wodą. Potrawy zimne i gorące ze śledzi po ułożeniu na półmisku trzeba estetycznie udekorować. Wykorzystuje się w tym celu wszelkie dostępne warzywa i owoce. Najlepsze efekty daje łączenie elementów kontrastujących barwą. Coraz częściej pojawiające się w naszych sklepach świeże śledzie znajdują szerokie zastosowanie przy przyrządzaniu potraw. (more…)

Sledzie z jablkami I

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie z jabłkami I . Umyte śledzie wymoczyć w wodzie przez 10 godz. Osączyć, zalać serwatką na 2-3 godziny. Następnie opłukać, sprawić, zdjąć skórę, skrajać filety i wybrać ości. Filety pokrajać w poprzek na 3-5 równych porcji. (more…)