Witamina D

Sunday, September 1st, 2019

Zucker i Mauzer w r.
1923 spostrzegli, że stolce szczurów pozostających na diecie krzywiczej są zasadowe, a stają się kwaśne pod wpływem podawania zwierzętom tym tranu.
Jednakże BLum, van CauLaert i inni dowiedli, że istnieją przypadki krzywicy przebiegające z zakwaszeniem.
Pierwszy typ krzywicy występuje np.
u wcześniaków, drugi jest częsty u małych, niedostatecznie odżywionych dzieci.
Ten drugi typ jest zwykle oporny na sarno działanie promieni pozafiołkowych.
W obu przypadkach w kościach stwierdza się spadek działania fosfataz, których poziom wzmaga się natomiast we krwi.
Witamina D wzmaga działanie fosfataz i ułatwia osadzanie się soli wapnia w kościach.
Alkalozę spotykamy w gnilcu.
W innych postaciach awitaminoz stwierdzono tendencję do zakwaszenia.
Hormony oddziaływają również na zachowanie się rezerwy alkalicznej.
Wyciągi z przedniego płata przysadki, tarczycy, jąder – obniżają rezerwę alkaliczną, natomiast wyciągi z tylnego płata przysadki i z ciałka żółtego rezerwę tę podnoszą.
Jaki jest mechanizm działania witamin na równowagę kwasowo-zasadową, dziś jeszcze dobrze nie wierny.
Wiemy jednak, że witaminy są niezbędne do powstawania zaczynów biorących udział w przemianie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i nukleinowych.
W przypadkach braku witamin upośledzone jest wytwarzanie niezbędnych do prawidłowej przemiany materii zaczynów i dochodzi do powstawania związków niezupełnie przekształconych, co odbija się na zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej.
Rozpatrując wpływ witamin i hormonów na przemianę materii i równowagę kwasowo-zasadową należy też brać pod uwagę wpływ witamin na gruczoły wydzielania wewnętrznego oraz antagonizm panujący między działaniem rozmaitych witamin.
PRZEMIANA MATERII Cała przyroda od najmniejszej cząsteczki do największego ciała, od ziarnka piasku do słońca, od pierwotniaków do człowieka – trwa w wiecznym powstawaniu i przemijaniu, w nieustającym przepływie, w nieprzerwanym ruchu i zmianach (F.
Engels: Dialektyka przyrody.
Wstęp, str.
36, wyd.
Książka i Wiedza, 1953).
W organizmie człowieka zachodzą nieustanne zjawiska życiowe, w których wyniku zostaje zużyta energia.
Energia ta musi być stale dostarczana z zewnątrz dla podtrzymania procesów życiowych: organizm potrzebuje związków, które mogą przekształcać swą energię chemiczną w kinetyczną, cieplną, a równocześnie związków do budowy i odbudowy tkanek.
Już Leonardo da Vinci domyślał się praw zachowania materii i energii, gdy pisał: niezależnie od tego, do jakiej istoty nie należałoby ciało, umiera ono bez przerwy i bez przerwy znowu odradza się
[przypisy: sałatka gyros kwestia smaku, śledzie po japońsku, pizza bez drożdży kwestia smaku ]

Ruchy robaczkowe powstają, jako przewężenie, które posuwa się wzdłuż jelita cienkiego

Sunday, September 1st, 2019

Ruchy robaczkowe powstają, jako przewężenie, które posuwa się wzdłuż jelita cienkiego.
Występują one rzadziej niż ruchy wahadłowe (1-2 na minutę), obejmują zwykle krótkie odcinki, 4-5 cm, ale mogą przebiegać też w znacznie dłuższych.
Kokaina i nikotyna nie znoszą ruchów wahadłowych, dlatego przypuszczamy, że zależą one od właściwości samej mięśniówki jelit, splot Auerbacha zdaje się tylko usprawniać tę czynność jelit.
Ruchy perystaltyczne są natomiast znoszone przez nikotynę i kokainę i zależą oddziałania splotu Auerbacha.
Nerwy splotu słonecznego hamują ruchy jelit, natomiast pobudzenie nerwów błędnych wywiera przeciwny skutek.
Jelito grube.
W jelicie grubym trawienie już nie odbywa się, następuje tu wchłanianie, zagęszczanie zawartości i formowanie kału.
Jelito grube ma ruchy perystaltyczne i antyperystaltyczne.
Zawartość pozostaje w jelicie normalnie około 8-12 godzin, po upływie, których zawartość jelitowa dochodzi do odbytnicy i ciśnienie mechaniczne wywołuj e potrzebę wypróżnienia.
WCHŁANIANIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO 1.
Wchłanianie w żołądku.
Na podstawie prac doświadczalnych ustalono, że żołądek nie może być uważany za narząd służący do wchłaniania, Meltzer przekonał się, że u zwierząt doświadczalnych po założeniu zacisku na odźwiernik podana w pożywieniu strychnina nie wywoływała zatrucia, następowało ono dopiero po zdjęciu zacisku i przedostaniu się pokarmu z żołądka do jelit.
Woda praktycznie nie ulega wessaniu w żołądku i przechodzi szybko przez ten narząd do jelit.
Nie wszystkie jednak płyny unikają wchłaniania z żołądka, np.
alkohol ulega resorpcji w pokaźnej ilości, także woda zmieszana z alkoholem ulega z nim wessaniu w pewnym odsetku.
Węglowodany ulegają pewnemu wchłanianiu z roztworów 5 % lub więcej skoncentrowanych, ale ponieważ węglowodany szybko opuszczają żołądek, tli i wchłanianie ich w żołądku nie może osiągnąć większych rozmiarów.
Białka prawie zupełnie nie ulegają wchłonięciu, a tłuszcze, mimo że pozostają w żołądku najdłużej, nie są wchłaniane.
Sole mineralne podlegają resorpcji tylko w bardzo ograniczonym stopniu.
2.
Wchłanianie w jelicie cienkim.
Najbardziej intensywne wchłanianie związków pokarmowych, czyli przenikanie ich przez szereg warstw komórek przewodu pokarmowego do krwi i chłonki, zachodzi w jelicie cienkim.
Ściany jelit cienkich są odpowiednio dostosowane do wsysania: wewnętrzna powierzchnia jelit wynosiłaby u człowieka około 0,65 m2 (Markosjan), gdyby nie specjalna budowa błony śluzowej, dzięki której jest ona znacznie większa i wynosi około 4-5 m2
[więcej w: pizza kwestia smaku, pizza po zbóju, sałatka gyros kwestia smaku ]

Czynność wydzielniczą trzustki

Sunday, September 1st, 2019

Czynność wydzielniczą trzustki, zależną od podrażnienia nerwu błędnego, można zahamować przez podanie atropiny, która nie ma jednak żadnego wpływu na wydzielanie zależne od sekretyny pepsyna (pepsis = trawienie, nazwa nadana przez Schwanna w roku 1836).
Pepsyna jest ważnym enzymem proteolitycznym, zawartym w soku jelitowym.
Rozbija ona drobiny białka na peptony.
Pepsyna jest ciałem białkowym, jest wydzielana przez komórki główne wytwarzające tzw.
pepsynogen, z którego tworzy się pepsyna.
Optimum działania pepsyny występuje przy pH około 2 (1,8 przy działaniu na kazeinę, 2,2 przy działaniu na żelatynę).
Działanie pepsyny zanika przy pH około 5,0 i raptownie ginie, gdy pH podwyższa się do 8,0.
Northrop wyodrębnił pepsynę i pepsynogen w postaci czystej i wykazał ich naturę białkową.
Ciężar cząsteczkowy pepsynogenu wynosi 42 000, pepsyny – 35500.
Pepsyna rozkłada nie całkowicie ciała białkowe; pozostają jeszcze duże cząsteczki o dość złożonej budowie.
Pierwszym produktem jest metaproteina, znana pod nazwą acidalbuminy, następnym proteozy i wreszcie peptony.
Pepsyna działa na połączenia peptydowe w białkach, rozbija połączenia – CONH – znajdujące się pomiędzy aminokwasami dwukarbonowymi i aromatycznymi: chymozyna.
Ferment ten, zwany inaczej podpuszczką, znajduje się zwłaszcza w żołądku dzieci i młodych zwierząt.
Jest wydzielany przez komórki, główne, jako zymogen, który zostaje aktywowany, jeśli kwaśność w żołądku zwiększa się (pH poniżej 5,0-).
Podpuszczka ma właściwość ścinania, mleka (jak to wykazał Hostvmarsten), co nie zależy od działania pepsyny.
Lipaza żołądkowa rozszczepia tylko tłuszcze dobrze zemulgowane, działa najlepiej w środowisku miernie kwaśnym (pH około 5,0) w przeciwieństwie do lipaz jelitowych.
Na ogół jednak rola lipazy żołądkowej w trawieniu tłuszczów jest niewielka.
ENZYMY, CZYLI FERMENTY Niepodobna rozpatrywać procesów trawienia bez pobieżnej choćby znajomości działania enzymów, czyli fermentów.
Enzymy są to złożone wielkocząsteczkowe związki białkowe, które katalizują reakcje zachodzące w ustroju.
Są one przyczyną procesów biochemicznych zachodzących w substancji żywej i w płynach ustrojowych.
Ustrój sam tworzy fermenty, normalnie nie są one dostarczane z zewnątrz.
Od niepamiętnych czasów ludzie spostrzegali rozmaite reakcje i zjawiska, które pozornie przebiegają samorzutnie jak np.
kwaśnienie mleka, wina, fermentacja cukru z wytwarzaniem alkoholu, fermentacja octowa itd.
Wszystkie te zmiany, są jednak w rzeczywistości powodowane przez enzymy.
Tajemnicze właściwości materii ożywionej, oznaczane dawniej, jako vis vitaIis, znalazły wytłumaczenie po wykryciu enzymów – najbardziej właściwe dla komórki żyjącej reakcje zależą od ich działania
[hasła pokrewne: spondylus szczecin, sałatka gyros kwestia smaku, pizza kwestia smaku ]

Sos napoleonski

Sunday, September 1st, 2019

Sos napoleoński . Do rosołu dodać przyprawy, gotować przez ok. 3 min. przecedzić przez gęste sito. Dodać wino, podgrzać, wymieszać z żółtkami i nacią pietruszki. (more…)

Sledzie marynowane II

Sunday, September 1st, 2019

Śledzie marynowane II . Śledzie dobrze wymoczyć w wodzie z dodatkiem mleka. Ściągnąć skórę, oczyścić, oddzielić filety od ości, po czym pokrajać na duże kawałki. Marchew i cebulę umyć, oczyścić, opłukać i pokrajać w plastry. Ocet zagotować z przyprawami, wodą (ok. (more…)